Gobernu-organoak

Batzar nagusia

Nekaldiaren Kofradiaren antolaketari dagokionez, Batzar Nagusia organo nagusia da. Behar bezala deitutako kofradeen bilera bat da, aurrez zehaztutako eta beren eskumeneko gaiei buruz eztabaidatu eta erabakitzeko.

Gobernu-organoen bileretan, kofrade aktiboek, eskubide osoz eta adin nagusikoek, botoa emateko eskubidea izango dute, baldin eta kofradian urtebete baino gehiagoko antzinatasuna badute. Kofradeak abitua hartu zuen egunetik aurrera zenbatuko da denbora.

Gobernu batzordea

Kargu guztiak doakoak izango dira, inolako ordainsaririk gabe, ez dirutan, ez gauzatan, irabazi-asmorik gabeko fededunen elkartea dela eta. Gobernu Batzordea 14 anai-arrebak osa dezakete gehienez, eta honako kargu hauetan bana daitezke:

  • Abadea
  • Abade-ordea
  • Idazkaria
  • Idazkariordea
  • Diruzaina
  • Diruzain-ordea
  • Pasoko batzordekidea
  • Pasoko batzordekide-ordea
  • Bandako batzordekidea
  • Bandako batzordekide-ordea
  • Materialeko batzordekidea
  • Materialeko batzordekide-ordea
  • Ilareko batzordekidea
  • Ilareko batzordekide-ordea

Abadeak

Nekaldiaren Kofradiaren ordezkaritza gorenaren kargua Abadea da. 1941etik, Nekaldiaren Kofradiak 8 abade izan ditu.

Bestalde, Palmetako Kofradiak, existitu zen bitartean eta Nekaldiaren Kofradiarekin bat egin baino lehen, abade bakarra izan zuen, Luis Gaztañaga Ibarra Jauna (1946-1959), eta hura ere Nekaldiaren Kofradiaren Abadea izan zen 1971n.

Anai-arreba Nagusiak eta

Ohorezko Anai-arreba Nagusiak

Bestalde, Nekaldiaren Kofradiak, bere arauen arabera, sariak egiteko ahalmena du, Anai-arreba Nagusiak eta Ohorezko Anai-arreba Nagusiak izendatuz. Esker oneko keinu bat da, haien konpromisoagatik, fideltasunagatik eta kofradiarekin loturagatik. Ohorea dutenek, prozesioan, egurrezko makila bat daramate, zilar koloreko metal bozelduarekin konbinatua eta kofradiaren ikurrarekin errematatua.